Turkish English عربي
  • Telefon Numarası

  • 0322 385 30 33

line
  • Adres

  • Dağcı Mh. D400 karayolu Blv. no:139 Adana

line

Hayvanlarda hazımsızlık problemi

Anasayfa Hayvanlarda hazımsızlık problemi

Hayvanlarda hazımsızlık problemi

Çoğunlukla ani yem değişiklikleri, düzensiz yemleme yada yem kalitesindeki bozulmalarla karakterize olan genel bir sindirim bozukluğudur. İşkembenin yeni yemlere adapte olamamasından ileri gelir. Bu şeklinde hallerde çoğunlukla hafif derecede iştahsızlık, işkembe hareketlerinde azalma, hafif ishal veya kabızlık gözlemlenir.

OLUŞMA NEDENLERİ :

    Hayvanların yemlere alışma devresi geçirmeksizin ansızın mera besisinden ahır besisine geçirilmeleri.
    Tamamen saman (silaj) benzer biçimde yemlere dayalı bir beslenmeden, yapınak yemi ağırlıklı bir beslenmeye ani geçişler.
    Yemleme programının düzenli olmaması.
    İçeriği farklı iki rasyon arasındaki ani geçişler.
    Hayvanlara fabrika yeminin fazla verilmesi sebebiyle rasyonun enerji/protein dengesinin bozulması.

 


TEDAVİ VE KORUNMA ŞEKLİ:

Yemleme programında, birkaç günlük kısa bir adaptasyon süreci sağlamak için yapınak yemi miktarı azaltılmalı ve hayvanların önlerinde yiyebildikleri kadar bolca kuru ot bulundurulmalıdır. Fabrika yemi ağırlıklı beslenmelere geçerken ani değişimler yapılmamalıdır. Geçişler tedrici olmalı, kesinlikle bir adaptasyon dönemine izin verilmelidir. Bu dehemmiyet 2 hafta kadar olmalı ve bu süre içinde fabrika yemi miktarı yavaş yavaş artırılmalıdır. Süt veren ineklerin yemlenmesinde, saman (silaj) ve fabrika yemi oranlarının %50:%50 düzeyinde olması gerektiği unutulmamalıdır.

Hayvanlarda hazımsızlık problemi

  • Telefon Numarası

  • 0322 385 30 33

line
  • Adres

  • Dağcı Mh. D400 karayolu Blv. no:139 Adana

line
  • Adres

  • info@royalyem.com.tr